Патентний відділ

Рясков Олег Анатолійович

провідний фахівець з інтелектуальної власності, магістр з інтелектуальної власності

м. Дніпро, пл. Соборна, 4, каб. 520

+38 (067) 568 48 75
+38 (050) 363 69 63

E-mail: olry@ukr.net

Відділом виконується:

 • робота стосовно підготовки патентно-ліцензійної документації із захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та авторських прав;

 • реєстрація та подання планової звітності щодо виконання науково-дослідних робіт в університеті;

 • організація та проведення роботи зі створення, поповнення та використання патентного фонду навчального закладу.


Напрямки діяльності відділу:

 • надання фахівцям ДДМУ з основами патентознавства, патентної чистоти та охороноздатності наукових продуктів;

 • надання відомостей про довідково-пошуковий апарат, ефективні бази даних і територіальні патентні фонди;

 • консультування з питань пошуку, відбору та аналізу патентної, кон’юнктурної, науково-технічної документації та оцінки технічного рівня розроблювальних об’єктів;

 • видання Завдання та контролювання Регламенту на Патентно-інформаційні дослідження;

 • контролювання роботи з питань патентоспроможності фрагментів наукових робіт;

 • надання допомоги, зв’язаної із захистом та охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

 • контролювання етапів державної патентної експертизи винаходів, корисних моделей, товарних знаків, промислових зразків;

 • проведення роботи, зв‘язаної з реєстрацією авторського права на наукові твори (підручники, монографії, довідники, автореферати, методики, дисертації, лекції, атласи, бази даних, схеми, алгоритми тощо).

 • забезпечення обліку об‘єктів інтелектуальної власності, що створені за рахунок державних та приватних коштів, відображення його у державній та галузевій звітності.