Теми Ндр колективів

 1. «Наукове обґрунтування організаційно-методичних основ системи безперервного підвищення якості надання медичної допомоги», державний реєстраційний № 0119U101403.

 2. «Клініко-морфологічні і лабораторні аспекти діагностики та лікування хвороб органів травлення»,
  державний реєстраційний № 0119U101681.

 3. «Обґрунтування та оптимізація ведення пацієнтів з серцево-судинними хворобами на фоні коморбідних захворювань», державний реєстраційний № 0120U102942.

 4. «Удосконалення персоніфікованих методів системного лікування з врахуванням їх клінічних та молекулярно-генетичних характеристик», державний реєстраційний № 0117U003384.

 5. «Таргетна терапія хворих на дерматози та інфекції, що передаються статевим шляхом, в умовах комор бідності», державний реєстраційний № 0114 U 000934.

 6. «Медико-педагогічне забезпечення фізичної реабілітації, спортивних та оздоровчих тренувань»,
  державний реєстраційний № 0116U004468.

 7. «Прогнозування і профілактика післяопераційних ускладнень на фоні важкого коморбідного стану на фоні печінкової недостатності», державний реєстраційний № 0119U100659.

 8. «Удосконалення діагностики та хірургічного лікування патології панкреато-біліарної зони, периферійних судин ти щитоподібної залози», державний реєстраційний № 0120U103031.

 9. «Хірургічне лікування вад розвитку та запальних захворювань у дітей»,
  шифр роботи: ІН.04.14.

 10. «Оптимізація та розробка нових органопротекторних технологій у знеболюванні, інтенсивній терапії та невідкладних станах у хворих різних вікових категорій», державний реєстраційний № 0118U006019.

 11. «Розробка нових підходів до діагностики, лікування та профілактики гінекологічної та акушерської патології»,
  державний реєстраційний № 0118U001277.

 12. «Лікування та профілактика стоматологічної патології при системних захворюваннях»,
  державний реєстраційний № 0120U103030.

 13. «Гігієнічна оцінка впливу природних і техногенних факторів на стан здоров’я населення»,
  державний реєстраційний № 0118U004729.