Історичні дані

У 1963 р. з метою створення необхідних умов для проведення наукових розробок з актуальних теоретичних, гігієнічних і клінічних проблем та підготовки наукових кадрів вищої (кандидати та доктори наук) кваліфікації, у Дніпропетровському медичному інституті було організовано Центральну науково-дослідну лабораторію (ЦНДЛ).

У 1996 р., у зв'язку із зміною умов господарювання, ректором Г. В. Дзяком було поставлено завдання: виходячи з наявних обсягів фінансування, зберегти основні підрозділи лабораторії, поліпшити її матеріальне оснащення і кадровий склад, забезпечити можливість її подальшого розвитку на провідних напрямках наукових досліджень. Було проведено структурну реорганізацію лабораторії; її співробітники були зведені у дві функціональні групи:

Керуючись положенням Ст. 30 Закону України «Про вищу освіту», Статутом Дніпропетровської державної медичної академії з метою розширення досліджень з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки, включаючи біотехнологічні та інноваційні розробки, для проведення їх на сучасному науково-аналітичному рівні, згідно наказу ректора ДЗ «ДМА» № 315 від 12.09.2011 р. з 1 вересня 2011 р. Центральну науково-дослідну лабораторію було реорганізовано у Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем (НДІ МБП).

Директором новоствореного НДІ МБП було призначено доктора медичних наук, професора Дроздова Олексія Леонідовича, який керував НДІ МБП до 2018 року.

22 січня 2018 р. директором НДІ МБП було призначено доктора медичних наук, професора Шевченка Олександра Анатолійовича, який керував НДІ МБП до 2020 року

З 01 грудня 2020 р. директором НДІ МБП призначено доктора медичних наук, професора Горбунцова Вячеслава Вячеславовича.

З 01 листопада 2022 р. в.о. директора НДІ МБП призначено доктора медичних наук, професора Онул Наталію Михайлівну.